W naszej ofercie znajdują się:

Produkty nasze wytwarzane są z drewna pozyskanego w polskich lasach. Naszym głównym dostawcą jest Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, w szczególności Nadleśnictwa zlokalizowane na terenie Regionalnych Dyrekcji: Poznańskiej, Pilskie oraz Toruńskiej. W całym cyklu produkcji szczególną uwagę przywiązujemy do ekologii. Troska o otaczające nas środowisko naturalne jest obecna we wszystkich decyzjach dotyczących rozwoju naszej firmy.